Hirvijahdit

Jahtipäällikkö

Korpinen Timo

o44 793 0271

Varapäällikkö

Latomäki Mikko

o5o5688952