Hirvijahdit

Jahtipäällikkö

Korpinen Timo

o44 793 0271

Varapäällikkö

Kristola Pekka

o5o 522 1o43

Hirvijahdit 2020