Seinäjoen Alakylän metsästysseura - jäsentiedote 2021


Alakylän metsästysseuran johtokunta

Puheenjohtaja: Mikko Latomäki

Varapuheenjohtaja: Mauno Palomaa

Sihteeri: Santtu Männikkö

Rahastonhoitaja: Keijo Hiivanainen

Muut jäsenet: Tommi Jouppila, Timo Korpinen, Pekka Kristola


Toiminnantarkastajana toimii Kari Viimavirta.

Varatoiminnantarkastajana Jyrki Vierula


Jaostot

Kenneljaosto: pj. Matti Niemi, Luhtala Kari, Matti Kivipelto,

Kanakoirajaosto: pj. Mika Harjula

Hirviporukan jahtipäällikkö: Timo Korpinen

Riistanhoitojaosto: PJ. Jarkko SikkiläMuistattehan että jokainen erämies ja nainen on omalta osaltaan myös
riistanhoitaja ja se on hyvin tärkeä osa toimintaamme


Jäsenmaksu

Jäsenmaksu on 35€ ja riistanhoitomaksu 0€

Tilisiirron jäsenmaksun maksamista varten saat postissa. Maksa jäsenmaksu pankkiin ja muista käyttää viitenumeroa maksaessasi. Metsästettäessä maksukuitti on pidettävä mukana.

Postituksesta johtuen jäsenten osoitetiedot on oltava aina ajan tasalla. Jäsenen tulee ilmoittaa osoitteenmuutoksesta rahastonhoitajalle esim. sähköpostilla

osoitteeseen: keijo.hiivanainen@netikka.fi


Korttiasiaa

Seuramme myy päivä-, viikko- ja vieraskortteja.

Päiväkortti ja viikkokortti oikeuttavat metsästykseen altaan isollapuolella. Päiväkortin
hinta on 35€ ja viikkokortin 50€

JÄRVEN PIKKUPUOLELLA METSÄSTYS
SALLITAAN VAIN VIERASKORTILLA, JOLLOIN ISÄNNÄN OLTAVA MUKANA !
Pikkupuolella metsästys on päätyttävä viimeistään klo 22.30

Vieraskortti vaaditaan myös muuhun metsästykseen eli sorsastukseen joelle ja
pienriistaan (mm.jänis) vieraskortin hinta on 35 €. Vieras on aina
isännän vastuulla ja vieraan ampuma saalis on isännän kiintiöstä pois.
ISÄNNÄLLÄ ON OIKEUS KAHTEEN VIERAASEEN 1+2.

Vieraskortilla nyt myös mahdollisuus lunastaa pudotuslupa fasaanille 25€/kpl


Kortteja
voi ostaa Joupin Nesteeltä tai jäsen voi lunastaa vieraskortin myös
nettipankista, kunhan viestiosassa näkyy jäsenen ja vieraan nimi sekä metsästyspäivä.

Tilinumero on

FI44 5419 0150 5359 99
Kuitti maksusta pitää olla
mukana metsällä. Kausikorttia ei ole saatavilla.
Fasaaniluvat myy Sihteeri/ Santtu P.o4o5oo2189

Jahti altaalla Ilmajoen rajalla: Metsästys tapahtuu omalla puolella, mutta
saaliin saa noutaa naapurin puolelta. Molemmilla samat oikeudet.


Rauhoitusalueet:


Luonnonsuojelualue.

Katilan hiekkamonttu.

Perjantaina 17.9.2021 on peltoalueet
rauhoitettu kokopäivän klo 17 saakka.

Seuran alueella on teräshaulikielto. Vältä kiväärillä ampumista seuran alueella (hanhet).

Rauhoitukset:

Metso, koppelo, riekko ja naarasteeri.

Peltopyyn saa ampua 1kpl/jäsen aikavälillä 19-26.9.2021

Sepelkyyhkyn
metsästys aloitetaan 10.8. Kyyhkyn rauhoitus 16.8-19.8. Jahti alkaa
uudelleen yhtä aikaa sorsastuksen kanssa. Kyyhkyä metsästettäessä
10-15.8 varoalue 150m joesta koskee koko seuran aluetta.

Vältä
myös muita sorsille olennaisia vesialueita. Varoalue 150 m joesta
koskee myös varisjahdissa olijoita 20.8 asti.


Saaliskiintiöt:

Metsäpyy 5kpl, urosteeri 1 kpl, valkoinen jänis 2kpl, Fasaani 6kpl/jäsen erillisluvalla.

Peltopyy 1kpl/jäsen 19-26.9

Kaurisjahti alkaa lain sallimissa puitteissa. Yksin jahdissa ollessa johtokunta suosittaa haulikon käyttöä alueen pienuuden ja jahtiturvallisuuden vuoksi.

Kevätpukkijahti mahdollista lupa tilanteen mukaan.

Kaadot ilmoitettava kaurisporukan jahtipäällikölle

Kaatotiedot hoitaa Tommi/o4o5954933


Fasaanijahti:


Fasaaniluvat ovat maksullisia 15€/kpl. Lupia myydään rajattu määrä.

Kaudelle 2021 mahdollista lunastaa pudotuslupa 25€/kpl myös vieraskortille ja vieraskortti esitettävä pudotuslupaa ostettaessa.

Lupia myy Sihteeri/Santtu puh:0405oo2189.

Lupa oltava aina
mukana jahdissa.

Kettujahti:

Kettujahtiin tuleva
koiramies saa tuoda yhden kaverin mukanaan lehdessä tai netissä ilmoitettuun jahtiin
ilman seuran päiväkorttia. Muuten jahti pyritään toteuttamaan seurue
metsästyksenä normaalien tapojen mukaan.


Muuta huomioitavaa ja muistettavaa:

Pienpetoja ja haittalintuja poistetaan edelleen tehostetusti ja saaliista ilmoitusta johtokunnan jäsenelle. Johtokunta pyrkii vuosittain palkitsemaan menestyneet pyytäjät.


Seuralta löytyy näytepakkauksia eviraan lähetettäville villisikanäytteille mikäli sellainen kaadetaan.

Villisika kaadosta aina ilmoitus johtokunnalle!


Toisten ylläpitämille ruokinnoille pitää kysyä ylläpitäjän lupa hyviin tapoihin kuuluen. Muuten pidettävä varoetäisyyttä väh. 100m koskee lähinnä kyyhky- ja sorsajahdin aloitusta. Jokaisella seuramme jäsenellä on mahdollisuus perustaa myös "oma" ruokintapaikka ja johtokunta tarvittaessa avustaa asiassa.


Kerää ampumasi hylsyt talteen. Varsinkin tuorerehupelloilla ammuttaessa
hylsyt saattavat joutua karjan rehuun.

Käyttäydytään harkitusti ja
järkevästi nopeista tilanteista huolimatta. Tarkista ympäristösi
jahtipaikalle tullessa.

Pysäköi autosi niin, ettei siitä aiheudu haittaa muille tienkäyttäjille.


Metsästysmajalle on valmistunut saunatilat jotka ovat jäsenistön käytössä

Saunatilojen ja majan varauksia hoitaa Tommi Jouppila o4o5954933


Tapahtumarikkaita jahtiretkiä kaikille toivottaa johtokunta.