Seinäjoen Alakylän metsästysseura - jäsentiedote 2019


Johtokunnan tekemällä päätöksellä laitetaan seuran kotisivuille tiedote seuran ajankohtaisista asioista.


Alakylän metsästysseuran johtokunta

Puheenjohtaja Mikko Latomäki

Varapuheenjohtaja. Mauno Palomaa

Sihteeri Santtu Männikkö

Rahastonhoitajana Keijo Hiivanainen

Muut jäsenet. Tommi Jouppila, Timo Korpinen, Pekka Kristola

Toiminnantarkastajina toimivat. Tapani Taipale ,Viimavirta Kari.

Varatoiminnantarkastajina Jyrki Vierula ja Jussi-Pekka Puska

Jaostot

Kenneljaosto: pj. Matti Niemi, Luhtala Kari, Matti Kivipelto,

Hirviporukan jahtipäällikkö: Timo Korpinen

Riistanhoitojaosto: PJ. Jarkko Sikkilä, Santtu Männikkö, Matti Niemi, Rauno Latva-Mäenpää

Kyläkunnittain:
Alakylä Santtu Männikkö, Aunes Rauno Kristola, Heikkilä Matti Niemi.
Muistattehan että jokainen erämies ja nainen on omalta osaltaan myös
riistanhoitaja se on hyvin tärkeä osa toimintaamme

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu on 35€ ja riistanhoitomaksu 25€

Tilisiirron jäsenmaksun maksamista varten saat postissa. Maksa jäsenmaksu pankkiin ja muista käyttää viitenumeroa maksaessasi. Metsästettäessä maksukuitti on pidettävä mukana. Postituksesta johtuen jäsenten osoitetiedot on oltava aina ajan tasalla. Jäsenen tulee ilmoittaa osoitteenmuutoksesta rahastonhoitajalle esim. sähköpostilla

osoitteeseen: keijo.hiivanainen@netikka.fi

Korttiasiaa

Seuramme myy päivä-, viikko- ja vieraskortteja.

Päiväkortti ja viikkokortti oikeuttavat metsästykseen altaan isollapuolella. Päiväkortin
hinta on 25€ ja viikkokortin 50€ JÄRVEN PIKKUPUOLELLA METSÄSTYS
SALLITAAN VAIN VIERASKORTILLA, JOLLOIN ISÄNNÄN OLTAVA MUKANA !
Pikkupuolella metsästys on päätyttävä viimeistään klo 22.30

Vieraskortti vaaditaan myös muuhun metsästykseen eli sorsastukseen joelle ja
pienriistaan (mm.jänis) vieraskortin hinta on 25 €. Vieras on aina
isännän vastuulla ja vieraan ampuma saalis on isännän kiintiöstä pois.
ISÄNNÄLLÄ ON OIKEUS KAHTEEN VIERAASEEN 1+2.

Muutoksena tullut vieraskortti kaurisjahtiin 10€

Vieraskortilla saa ampua
myös fasaania jos isännällä fasaanilupa muiden kanalintujen metsästykseen ei saa vieraskorttia. Kortteja
voi ostaa Joupin Nesteeltä tai jäsen voi lunastaa vieraskortin myös
nettipankista, kunhan viestiosassa näkyy jäsenen ja vieraan nimi sekä metsästyspäivä.

Tilinumero on

FI44 5419 0150 5359 99
Kuitti maksusta pitää olla
mukana metsällä. Kausikorttia ei ole saatavilla.

Seuran alueella on teräshaulikielto. Vältä kiväärillä ampumista seuran alueella (hanhet).

Jahti altaalla Ilmajoen rajalla: Metsästys tapahtuu omalla puolella, mutta
saaliin saa noutaa naapurin puolelta. Molemmilla samat oikeudet.

Rauhoitusalueet:
Luonnonsuojelualue. Katilan hiekkamonttu. Suurpohjan rata ja vanhan
kantatien välinen alue.

Perjantaina 20.9.2017 on peltoalueet
rauhoitettu kokopäivän klo 17 saakka.

Rauhoitukset:

Metso, koppelo, riekko ja naarasteeri ja peltopyy rauhoitetaan.

Sepelkyyhkyn
metsästys aloitetaan 10.8. Kyyhkyn rauhoitus 16.8-19.8. Jahti alkaa
uudelleen yhtä aikaa sorsastuksen kanssa. Kyyhkyä metsästettäessä
10-15.8 varoalue 150m joesta koskee koko seuran aluetta. Vältä
myös muita sorsille olennaisia vesialueita. Varoalue 150 m joesta
koskee myös varisjahdissa olijoita. ennen "virallista" riistan jahtialoitusta.

Saaliskiintiöt:

Metsäpyy 5kpl, urosteeri 1 kpl, valkoinen jänis 1kpl

Kaurisjahti tapahtuu seurue jahtina ja Jahti päällikkönä toimii Santtu Männikkö

KIINTIÖ 8kpl seuran alueelta.

Fasaanijahti:
Fasaaniluvat ovat maksullisia 10€/kpl tai 25€/3kpl. Lupia myydään
yhteensä 70 kpl. Lupia myy Santtu Männikkö puh:0405oo2189. Lupa oltava
mukana jahdissa.

Kettujahti:

Kettujahtiin tuleva
koiramies saa tuoda yhden kaverin mukanaan lehdessä tai netissä ilmoitettuun jahtiin
ilman seuran päiväkorttia. Muuten jahti pyritään toteuttamaan seurue
metsästyksenä normaalien tapojen mukaan.


Muuta huomioitavaa ja muistettavaa:

Seuralta löytyy näytepakkauksia eviraan lähetettäville villisikanäytteille mikäli sellainen kaadetaan.

Villisika kaadosta ilmoitus johtokunnalle!


Toisten ylläpitämille ruokinnoille pitää kysyä ylläpitäjän lupa. Muuten pidettävä varoetäisyyttä väh. 100m koskee lähinnä kyyhky- ja sorsajahdin aloitusta.


Kerää ampumasi hylsyt talteen. Varsinkin tuorerehupelloilla ammuttaessa
hylsyt saattavat joutua karjan rehuun.

Käyttäydytään harkitusti ja
järkevästi nopeista tilanteista huolimatta. Tarkista ympäristösi
jahtipaikalle tullessa

Pysäköi autosi niin, ettei siitä aiheudu haittaa muille tienkäyttäjille.


Tapahtumarikkaita jahtiretkiä kaikille toivottaa johtokunta.