Seinäjoen Alakylän metsästysseura - jäsentiedote 2023


Alakylän metsästysseuran johtokunta

Puheenjohtaja: Tommi Jouppila

Varapuheenjohtaja: Mauno Palomaa

Sihteeri: Santtu Männikkö

Rahastonhoitaja: Keijo Hiivanainen

Muut jäsenet: Jarkko Jylhä, Pasi Kannosto ja Mika Harjula

Toiminnantarkastajana toimii Tilitoimisto Jokinen


Jaostot

Kenneljaosto: Ilari favorin, Jyrki Vierula

Kanakoirajaosto: Mika Harjula

Hirviporukan jahtipäällikkö: Pasi Kannosto

Riistanhoitojaosto: PJ. Jarkko Sikkilä


Muistattehan että jokainen erämies ja nainen on omalta osaltaan myös
riistanhoitaja ja se on hyvin tärkeä osa toimintaamme


Jäsenmaksu

Jäsenmaksu on 35€ ja riistanhoitomaksu 0€

Tilisiirron jäsenmaksun maksamista varten saat postissa. Maksa jäsenmaksu pankkiin ja muista käyttää nimeä viestikentässä maksaessasi. Metsästettäessä maksukuitti on pidettävä mukana.

Postituksesta johtuen jäsenten osoitetiedot on oltava aina ajan tasalla. Jäsenen tulee ilmoittaa osoitteenmuutoksesta rahastonhoitajalle esim. sähköpostilla

osoitteeseen: keijo.hiivanainen@netikka.fi


Korttiasiaa

Seuramme myy päivä-, viikko- ja vieraskortteja.

Päiväkortti ja viikkokortti oikeuttavat metsästykseen Kyrkösjärven altaan isollapuolella.

Päiväkortin
hinta on 35€ ja viikkokortin 50€

JÄRVEN PIKKUPUOLELLA METSÄSTYS
SALLITAAN VAIN VIERASKORTILLA, JOLLOIN ISÄNNÄN OLTAVA MUKANA !
Pikkupuolella metsästys on päätyttävä viimeistään klo 22.30

Vieraskortti vaaditaan myös muuhun metsästykseen eli sorsastukseen joelle ja
pienriistaan (mm.jänis) vieraskortin hinta on 20 € Verkkomaksulla ja Joupin nesteeltä ostaessa 35€.

Vieras on aina
isännän vastuulla ja vieraan ampuma saalis on isännän kiintiöstä pois.

Vieraskortilla nyt myös mahdollisuus lunastaa pudotuslupa fasaanille 15€/kpl


Kortteja
voi ostaa verkkomaksulla tai jäsen voi lunastaa vieraskortin myös
Joupin nesteeltä, kunhan viestiosassa näkyy jäsenen ja vieraan nimi sekä metsästyspäivä.

Kausikorttia ei ole saatavilla.

Tilinumero on

FI44 5419 0150 5359 99
Kuitti maksusta pitää olla mukana metsällä.
Fasaaniluvat myy Sihteeri/ Santtu P.o4o5oo2189


Rauhoitusalueet:

Luonnonsuojelualue kyrkösjärvellä

Katilan hiekkamonttu

Perjantaina 15.9.2023 on kaikki peltoalueet
rauhoitettu kokopäivän klo 17 saakka

Peltoalueet katilan sillasta prunttimäkeen asti, koskien vanhan jokiuoman kaupungin puolta. Kyseinen peltoalue rauhoitettu niin kauan kuin viljasato on kerätty!


Rauhoitukset:

Metso, koppelo, riekko ja naarasteeri.

Saaliskiintiöt:

Metsäpyy 5kpl,

Urosteeri 1 kpl

Peltopyy 1kpl/jäsen

Kaurisjahti alkaa lain sallimissa puitteissa

KAURISKAADOT ILMOITETTAVA JAHTIPÄÄLLIKÖLLE

Kaatotiedot Toni/o4o5954933

Yksin kaurisjahdissa ollessa johtokunta suosittaa

haulikon käyttöä alueen pienuuden ja jahtiturvallisuuden vuoksi.Fasaanijahti:


Fasaaniluvat ovat maksullisia 15€/kpl. Lupia myydään rajattu määrä.

Kaudelle 2023 mahdollista lunastaa pudotuslupa 15€/kpl myös vieraskortille ja vieraskortti esitettävä pudotuslupaa ostettaessa.

Lupia myy Sihteeri/Santtu puh:0405oo2189.

Lupa oltava aina
mukana jahdissa.


Kettujahti:

Kettujahtiin tuleva
koiramies saa tuoda yhden kaverin mukanaan lehdessä tai netissä ilmoitettuun jahtiin
ilman seuran päiväkorttia. Muuten jahti pyritään toteuttamaan seurue
metsästyksenä normaalien tapojen mukaan.


Muuta huomioitavaa ja muistettavaa:

SEURAN ALUEELLA LINTUJEN RUOKINTAKIELTO VOIMASSA TÄMÄN KAUDEN!

(Lintuinfluenssa ja sen leviämisen ehkäisy)


Omariista merkinnät. Jäsenistöä suositellään merkitsemään lintujen havainnot ja pesinnät omariistaan, joka auttaa jatkossa mm. poikkeuslupien hakemisessa.


Pienpetoja ja haittalintuja poistetaan edelleen tehostetusti ja saaliista ilmoitusta johtokunnan jäsenelle. Johtokunta pyrkii vuosittain palkitsemaan menestyneet pyytäjät.


Seuralta löytyy näytepakkauksia eviraan lähetettäville villisikanäytteille mikäli sellainen kaadetaan.

Villisika kaadosta aina ilmoitus johtokunnalle!


Toisten ylläpitämille ruokinnoille pitää kysyä ylläpitäjän lupa hyviin tapoihin kuuluen. Muuten pidettävä varoetäisyyttä väh. 100m koskee lähinnä kyyhky- ja sorsajahdin aloitusta. Jokaisella seuramme jäsenellä on mahdollisuus perustaa myös "oma" ruokintapaikka ja johtokunta tarvittaessa avustaa asiassa.


Kerää ampumasi hylsyt talteen. Varsinkin tuorerehupelloilla ammuttaessa
hylsyt saattavat joutua karjan rehuun. Lyijykieltoalueet kannattaa tarkistaa netistä

Käyttäydytään harkitusti ja
järkevästi nopeista tilanteista huolimatta. Tarkista ympäristösi
jahtipaikalle tullessa.


PYSÄKÖITHÄN AUTOSI NIIN ETTEI SIITÄ AIHEUDU HAITTAA MAANOMISTAJILLE JA MUILLE TIEN KÄYTTÄJILLE


Metsästysmajalle on valmistunut saunatilat jotka ovat jäsenistön käytössä

Saunatilojen ja majan varauksia hoitaa Tommi Jouppila o4o5954933


Tapahtumarikkaita jahtiretkiä kaikille toivottaa johtokunta.